Страничното зеленило на булевар 8 ми Септември го дополнивме со нови садници од видовите viburnum tinus, photinia sp.,taxus baccata и lonicera nitida.
Праволиниски распоредени тие комплетно се надоврзуваат со другото зеленило на овој дел од зелениот коридор.
Share