Rregullimin pranveror të gjelbërimit në qytet e plotësuam duke mbjellë fidanë të rinj të llojeve juniperus horizontalis, juniperus retinospora, thuja berkman, euonimus em. ari, photinia spp, buxus sempervirens.
Në zhardinierat në anen e majtë poshtë Urës së Gurit, fidanët e rinj i japin një pamje të freskët kësaj pjese të qendrës së qytetit.
Share