Пролетното уредување низ зеленило во градот го дополнивме со садење на нови садници од видовите juniperus horizontalis, juniperus retinospora, thuja berkman, euonimus em. gold, photinia spp, buxus sempervirens.
Во жардиниерите од левата страна под Камениот мост новите садници даваат свеж лик на овој дел во центарот на градот.
Share