Kositja e sipërfaqeve me gjelbërim mbetet aktiviteti ynë prioritar, të cilin sot e kryejmë intensivisht në anën e djathtë të Vardarit, në shtrirjen nga Hotel Rusia deri në Hotel Hilton, në komunën e Aerodromit.

Share