Косењето на тревните површини останува наша приоритетна активност која денес интензивно ја реализираме од десната страна на кејот на Вардар, на потег од хотел Русија до хотел Хилтон, во општина Аеродром.

Share