Javën e punës e filluam me kositjen e barit, mbledhjen e barit të kositur dhe mbeturinave si dhe pastrimin e shtigjeve nëpër gjelbërimin e kejit të Vardarit.
Në shtrirjen nga salla sportive Jane Sandanski deri te ura në vendbanimin Novo Lisiçe, rregullimi do të bëhet në faza në ditët në vijim.
Share