Паркот Чаир се наоѓа во општина Чаир, на Бул. „Христијан Тодоровски Карпош“, до стадионот ФК Шкупи и е најпосетениот парк во општината. Подигнат е во време од 1929 – 1930  година. Се простира на околу 16.209 м2. Во паркот, според Катастарскиот преглед за 2019 година, има 31 зимзелени дрвја, 121 листопадни дрвја, 28 листопадни грмушки
Историјат и развој Градскиот парк е подигнат во далечната 1905 година, по налог на скопскиот валија Хафис Мехмед Паша, во времето кога Македонија била под турска власт. Тогаш се протегал на површина од 16 000 м² и бил уреден во строги геометриски форми со патеки и цветни површини. Бил наречен ИСЉОАНА, по тогашното занаетчиско училиште
Богатството со природни и културни вредности го вбројуваат Кањонот Матка во еден од најрепрезентативните објекти на природата во Македонија. Мозаикот од најразлични геолошки, геоморфолошки, хидролошки, флористички и фаунистички карактеристики придонесуваат Кањонот Матка да претставува едно од најзначајните заштитени подрачја во нашата држава. Прекрасните видиковци, богатството со спелеолошки објекти посебно пештерите, уникатниот жив свет, културното и
Рекреативниот комплекс е изграден во 1978 година, со самодопринос од граѓаните на град Скопје. Езерото Треска претставува рекреативно езеро во близина на Скопје, чија површина изнесува 186.000м² под зеленило и 130.000м² под водена површина. Зеленилото е застапено со автохтона вегетација, како и странично функционално  зеленило распоредено низ просторот во форма на групации, со применување на
СРЦ Сарај се наоѓа во непосредна близина на Градот и има традиционално излетнички карактер. Овој локалитет претставува едно од најстарите излетнички места во Скопје, со површина од 240.000м². СЦ Сарај е изграден во 1948 година, кога бил предвиден и со урбанистичкиот план како регион Сарај-Матка исполнет со базени, фудбалски игралишта, трибини и патеки. Подоцна регионот
Амазонската дождовна шума е дом на чудни временски услови. Еден од нив е дека врне 2 до 3 месеци пред сезонските ветрови да почнат да го носат влажниот воздух од океанот. Сега, истражувачите велат дека конечно сфатиле од каде доаѓа оваа предвремена влага: од самите дрвја. Претходните истражувања покажаа рана акумулација на влага во атмосферата над
Мовта постои на Земјата повеќе од 400 милиони години. Во текот на овој период таа има преживеано многу климатски катастрофи кои уништија поголеми видови, како што се на пример диносаурусите. Неодамна, британските научници вратија во живот мов која 1.500 години била замрзната во Антартичкиот лед. Зошто овие мали растенија се толку отпорни на климатските промени? Професорите