Паркот Чаир се наоѓа во општина Чаир, на Бул. „Христијан Тодоровски Карпош“, до стадионот ФК Шкупи и е најпосетениот парк во општината.

Подигнат е во време од 1929 – 1930  година. Се простира на околу 16.209 м2.
Во паркот, според Катастарскиот преглед за 2019 година, има 31 зимзелени дрвја, 121 листопадни дрвја, 28 листопадни грмушки и околу 58м2 цветни површини.

За Чаирскиот парк да биде постојано зелен, расцветан и чист, секојдневно се грижат екипите на ЈП Паркови и зеленило – Скопје.

Од парковските содржини кои го разубавуваат паркот можете да сретнете детско игралиште, фитнес – зона за спорт и рекреација, многу клупи за одмор и релаксација под сенките на старите јасени и платани, интересна библиотека на отворено, две дрвени куќички и една прекрасна фонтана.

Share