Дали постои живо виножито? Да! Крајно откачено, но сепак, природна обоеност под ведро небо можете да најдете под сенката на ова живо виножито. „Виножитниот Еукалиптус“, кој припаѓа на видот Eucalyptus deglupta,навистина е едно од најневеројатните чудесни дрвја и дефинитивно има најубава кора од било кое друго дрво на Земјата. Кората е мазна и како што полека старее,
Кои се најзагрозените растенија? Растенијата, исто како и загрозените животни, се многу важни во екосистемот – и човечката егзистенција се потпира на тој екосистем. Еве девет од најзагрозените растенија денес. Според IUCN (Интернационото Здружение за Заштита на Природата) речиси сите се класифицирани во најкритично загрозените. Овие растенија живеат на најнедостапните, зафрлени и далечни места на

ФЛОРАКОМ ДООЕЛ својата работа и делување ја извршува во рамките на ЈП „Паркови и зеленило“. Во својата основна дејност се занимава со производство на садници од сите видови, перенски материјал, сезонски расад, саксиски и резан цвет. Производството првенствено е наменето за потребите на ЈП „Паркови и зеленило“ односно за потребите на градот Скопје, помал дел се користи за малопродажба и комерцијални

Парк на природата „Гази Баба“ Паркот на природата „Гази Баба“ претставува вештачки подигната шума која се наоѓа во средиштето на градската урбана зона. Зеленилото на овој локалитет е интегрален дел на градот, и е во функција на здравјето на луѓето, бидејќи има огромно хигиенско-санитарно значење како и естетска вредност и претставува атрактивен, интензивно пошумен простор со површина од

Парк-шумата „Водно“ како комплексен екосистем има посебно значење за градот Скопје преку остварувањето на својата еколошка и енвироментална функција. Санитарно-хигиенските функции на планината Водно за градот се однесуваат, на влијанието на микроклимата, значењето во прочистувањето на воздухот, позитивните ефекти за намалувањето на бучавата, заштитата од поројните дождови, одржувањето на водниот и температурниот режим. Посебно значајна е рекреативната

Уште една куќичка екипи на  ЈП „Паркови и зеленило“ деновиве изработија на трупецот на едно старо деградирано дрво. Во паркот во Чаир истото  го краси просторот и претставува вистинско интересно катче за минувачите и посетителите, особено за најмладите – дечињата.