Tetorin – muajin ndërkombëtarë të ngritjes së vetëdijes për kancerin në gji, edhe këtë vit e shënuam në mënyrë simbolike përmes mbjelljes së luleve. Me stolisjene formës lulore të fjongos në Parkun e qytetit me rasat të ri të luleve të llojit të krizantemave, drejtori Ardijan Muça dhe drejtori teknik Igor Veljanoski së bashku me
Po vazhdon rregullimi dhe stolisja e gjelbërimit në mbarë qytetin. Në këtë drejtim, me mbjelljen e rasatit të ri të luleve të llojit të krizantemave me forma rrethore, u rregullua edhe gjelbërimi në rrethrrotullimin e ri në komunën e Çairit. Tre vargjet rrethore të formuara nga rasati i luleve si një risi, në mënyrë shtesë
Në suaza të projekteve të realizuara që kanë të bëjnë me gjelbërimin e sipërfaqeve publike në qytetin tonë, nga ditët e sotme do të përfshihet edhe gjelbërimi i bulevardit Hristijan Todorovski Karposh.Në sipërfaqen prej 6.608 m2, ekipet tona realizuan rikonstruksionin e tërësishëm të sipërfaqes së mbuluar me barë me mbjelljen e farës së re të
Krizantema me formën e saj unike zuri vendin e saj në rastin e ri të luleve në suaza të parkut të Çairit. Kjo lule karakteristike për këtë periudhë të vitit, së bashku me lule vjollcën, tani më po e stolis dhe zbukuron parkun e Çairit. Me rastin e fillimit të mbjelljeve të rasatit të ri
VENDIM PËR PLOTËSIMIN E VENDIMIT PËR MASAT E PARANDALIMIT TË DEPËRTIMIT DHE PËRHAPJES SË KORONAVIRUSIT COVID-19