Kryetarja e Qytetit të Shkupit Danella Arsovska e emëroi zyrtarisht Zuhejr Rexhepin si u.d drejtor i NP Parqe dhe Gjelbërime. Drejtori i deritanishëm Angelle Sotirovski, ia lëshoi vendin drejtorit të ri. Falënderojmë Sotirovskin për angazhimin, përkushtimin dhe rezultatet e arritura gjatë funksionit të tij këto nëntë muaj e gjysmë. Drejtorit të ri Zuhejr Rexhepi i
Ekipet e terrenit, me urdhër të Qytetit të Shkupit, e përfunduan plotësisht rregullimin e parkut të ri në lagjen Çento, i cili ka një sipërfaqe prej 5000 m². Parku, i cili shtrihet nga rruga Brigada Juzhnomoravski deri te kanali në komunën e Gazi Babës, është një vend krejtësisht i ri për rekreacion dhe relaksim për