Një nga projektet prioritare në të cilin ekipet janë duke punuar intensivisht dhe me përkushtim gjatë kësaj periudhe në koordinim me Qytetin e Shkupit, është fillimi i ndërtimit të megaparkut në komunën e Gjorçe Petrovit në vendin e deponisë së egër shumëvjeçare. Në Shkup, duke pasur parasysh gjendjen e ndotjes, sidomos në periudhën e dimrit,
Ekipet në terren këto ditë janë duke realizuar aktivitete intensive të rregullimit të vegjetacionit në kejin e lumit Vardar në koordinim me Qytetin e Shkupit dhe ndërmarrjet tjera publike. Rregullimi filloi nga Ura e Hekurt, përgjatë rrjedhës së djathtë të lumit Vardar deri te Ura  Goce Dellçev, si dhe nnga Ura e Hekurt përgjatë rrjedhës