Еден од приоритетните проекти на кои интензивно и посветено периодов  екипите работат  во координација со Град Скопје, е  отпочнувањето на подигање на мега паркот во општина Ѓорче Петров на место на долгогодишната дива депонија. Во Скопје, со оглед на состојбата со загадувањето, особено во зимскиот период, неопходно е подигање на нови зелени површини кои се
Теренските екипи деновиве  вршат интензивни активности на уредување на вегетацијата на кејот на реката Вардар во кординација со Град Скопје и другите  јавни претпријатија. Уредувањето  започна на потег од Железниот мост, долж  десното течение на реката Вардар кон мостот Гоце Делчев, како и на  потег од Железниот мост долж левото течение на реката Вардар кон