Në korridorin e gjelbër të sapoformuar në lagjen Butel 1, në periudhën e kaluar u punua në mënyrë intensive në rregullimin hortikulturor. Pamja dhe gjelbërimi shtesë në këtë anë të komunës u realizua në faza, ku pjesa e parë e rrugës Butelska 1 u rregullua me sipërfaqe prej 1496m2. Duke vazhduar përgjatë rrugës u rregullua
Projektet për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në të gjithë qytetin janë ende në listën e prioriteteve për zbukurimin hortikulturor të sipërfaqeve publike. Në atë drejtim, ekipet e terrenit para ca ditësh filluan me aktivitete për rregullimin e bul. KAÇKM duke filluar nga rruga Bellasica. Bëhet fjalë për rregullimin e gjelbërimit anësor të bulevardit, si