Si një ndërmarrje me përgjegjësi shoqërore po i vazhdojmë më tutje aktivitetet lidhur me gjelbërimin e qytetit. Me qëlim të realizimit të suksesshëm të këtij qëllimi, kontributin e tyre përmes mbjelljes së fidanëve, përskaj drejtorit të ndërmarrjes e dhanë edhe kryetari dhe anëtarët e këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës të ndërmarrjes. Fidanët e rinjë
Angazhimi, përkushtimi dhe puna e realizuar – çdo herë paraqesin prioritete sipas të cilave ndërmarrja publike tenton dhe synon ti realizojë qëllimet dhe vizionet e parashtruara. Si pjesë e këtyre aktiviteteve është edhe projekti “mikro 20”. Me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit në suaza të bulevardeve, si një prej pjesë prioritare të gjelbërimit të hapësirave
Aktivitetet lidhur me rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit publik dhe për gjelbërimin e mbarë qytetit, gjatë kësaj periudhe po zhvillohen me një dinamikë aktive.U mbollën fidan të rinj në më shumë lokalitete të gjelbërimit të bulevardeve dhe të korridoreve të gjelbërimit në suaza të rrugëve magjistrale dhe parqeve.Në aktivitetet e mbjelljes në mënyrë aktive u
Ekipet tona po i vazhdojnë aktivitetet lidhur me rregullimin e të gjitha pjesëve të gjelbërimit publik në qytet. Kështu që, në qendër të qytetit në rrugën “Vasill Gllavinov” po realizohet rregullimi parter – hortikulturorë i gjelbërimit me fidanë të rinjë. Ekipet tona po e gjelbërojnë hapësirën përmes mbjelljes së 76 fidanëve stolisës. Projektet lidhur me
Këto ditë, në rrjedhë është aksioni i mbjelljes së fidanëve. Aktivitetet e planifikuara lidhur me mbjelljen po zhvillohen në etapa, gjatë kësaj do të përfshihen të gjitha sipërfaqet e gjelbërimit në mbarë qytetin. Me këtë aksion do të mbillen fidanë të rinj halorë dhe fidanë gjetherënëse, trëndafila, kaçube dhe topijare. Në koordinim me Qytetin e