Këto ditë, në rrjedhë është aksioni i mbjelljes së fidanëve. Aktivitetet e planifikuara lidhur me mbjelljen po zhvillohen në etapa, gjatë kësaj do të përfshihen të gjitha sipërfaqet e gjelbërimit në mbarë qytetin. Me këtë aksion do të mbillen fidanë të rinj halorë dhe fidanë gjetherënëse, trëndafila, kaçube dhe topijare. Në koordinim me Qytetin e Shkupit, i cili i këto ditë i siguroi fidanët, prej fidanëve halorë po realizohet mbjellja e llojeve thuja, pisha e zezë, dëllnjtë, kurse nga fidanët gjetherënëse: panja, bliri, likuidanbri, frashri, shkoza, gështenja, akacia, katalpa dhe etj. Aktivitetet lidhur me rregullimin dhe gjelbërimin e sipërfaqeve të gjelbërimit publik po vazhdojnë më tej, si segment i domosdoshëm i kujdesit për mjedisin jetësorë.

Share