Si një ndërmarrje me përgjegjësi shoqërore po i vazhdojmë më tutje aktivitetet lidhur me gjelbërimin e qytetit. Me qëlim të realizimit të suksesshëm të këtij qëllimi, kontributin e tyre përmes mbjelljes së fidanëve, përskaj drejtorit të ndërmarrjes e dhanë edhe kryetari dhe anëtarët e këshillit drejtues dhe të këshillit mbikëqyrës të ndërmarrjes. Fidanët e rinjë halorë që u mbollën e fisnikëruan gjelbërimin e parkut “Maqedonia”, si një përmbajtje e paevitueshme e sipërfaqeve të gjelbërimit publik.

Orvatjet bujare të tyre janë një shembull i shkëlqyer i përpjekjeve për rregullimin e gjelbërimit në mbarë qytetin.

 

I

Share