Në zbukurimin e sipërfaqeve të gjelbra në Saraj, sot drejtori Zuhejr Rexhepi së bashku me sekretarin e komunës së Sarajit Safi Shabani, ishin të pranishëm në gjelbërimin me fidanë të rinj: tridhjetë e pesë thuja uoduord, tre thuja smeragd, tetë likuidambar dhe tre rrape.

Share