I njoftojmë qytetarët që të mos i parkojnë automjetet e tyre nën pemët për shkak të njoftimeve nga DPHM për motin e paqëndrueshëm të shoqëruar me erë mesatare dhe erë të fortë, që do të përforcohet edhe më tej gjatë natës dhe gjatë ditës së nesërme.
Nëse vëreni pemë të rënë, Ju lutemi ta raportoni në QMK në tel. 195 ose në numrat telefonike kujdestare në faqen tonë të internetit.

Share