Përgatitja e rasatit të ri të lules që këtë pranverë do ta zbukurojë qytetin.
Sot filluam me aksionin për rregullimin e gjelbërimit në rrugën nga Sullara e Poshtme drejt Kondovës, me aktivitetet vijuese: kositje, mbledhje të barit të kositur, krasitje të bimësisë së egër, mbledhje të letrave dhe mbeturinave dhe ngarkimi i tyre. Aksioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim.
Prashitja e sipërfaqeve me lule në rajonin qendror të qytetit.
Në seancën e djeshme të Këshillit të Qytetit të Shkupit u soll vendim për ndërtimin e Mega Parkut në komunën e Çairit. Gëzohemi që do të kontribuojmë për më shumë sipërfaqe të gjelbra në qytet! Vazhdojmë me agjendën për një Shkup të pastër dhe të gjelbër!
Vazhdojmë me aksionin shumëditor, në bashkëpunim me NP Higjiena Komunale, për rregullimin e gjelbërimit publik në bul. Nikolla Karev, me ç'rast bëhet: ➪ Kositja e barit ➪ Formimi i skajeve ➪ Mbledhja e letrës dhe mbeturinave ➪ Ngarkimi i tyre
Lulja sezonale i zbukuron lehet nëpër qytet Filluam me ndryshimin dhe plotësimin e rasatit të luleve dimërore në disa lokacione në gjelbërimin e qytetit. Sot lulet e reja tashmë vërehen në sipërfaqet e luleve përballë ISHP Spitali i Qytetit, ndërsa këto ditë me lule manushaqe i rregulluam edhe lehet e luleve para Kuvendit të RMV-së.
Në gjelbërimin në bul.Filipi i Dytë sot vazhdojmë me aksionin për rregullimin e gjelbërimit publik ku ekipet bëjnë: -Kositjen e barit -Mbledhjen e barit të kositur -Krasitjen e shkurreve -Mbledhjen e letrave dhe mbeturinave -Ngarkimin e tyre në kamion Sipas planit të punës, aktivitetet do të realizohen edhe në ditët në vijim, në lokacionet e
Filluam aksionin për pastrimin e sipërfaqeve publike në qendrën e qytetit. Nga sot, ekipet e terrenit të NP Parqe dhe Gjelbërime në bashkëpunim me NP Higjiena Komunale, do të realizojnë aksion për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në bul. Goce Dellçev. Aksioni përfshin kositjen e sipërfaqeve me bar, krasitjen e bimësisë, mbledhjen e mbeturinave dhe
Sot, ekipet e terrenit janë duke e hequr rasatin e vjetër dhe i përgatisin lehet e luleve për mbjelljen e ardhshme në rrethrrotullimet në Gjorçe Petrov dhe te Porta Vllae.
E përfunduam me sukses aksionin për pastrimin dhe rregullimin e gjelbërimit në të dy anët e rrugës, nga hyrja e Sarajit deri në fshatin Bojanë, ku u bë intensivisht: -pastrimi i detajuar i sipërfaqeve pranë stacioneve të autobusëve, -krasitja e degëve dhe bimëve shkurrake buzë rrugës, -kositja e sipërfaqeve barore dhe mbledhja e barit të