Bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet ndërmarrjeve komunale të qytetit e treguan sot në terren drejtori e NP Parqe dhe Gjelbërime – Zuhejr Rexhepi, NP Parkingu i Qytetit – Kërste Petrevski dhe NP Rrugë dhe Rrugica – Said Said, me iniciativë të përbashkët për mbjelljen e fidanëve gjetherënës të llojit acer në rajonin qendror të qytetit, më saktësisht në rr. Shën Cirili dhe Metodi.

Share