Блиската соработка помеѓу градските комунални претпријатија денес ја покажаа на терен директорите на ЈП Паркови и зеленило – Зухејр Реџепи, ЈП Градски паркинг – Крсте Петревски и ЈП Улици и патишта – Саид Саид, со заедничка иницијатива на засадување листопадни садници од видот ацер во централното градско подрачје, поточно на ул.Св. Кирил и Методиј.

Share