U.D Drejtori Sefi Shabani, inspektoi gjendjen dhe aktivitetet operative të objekteve në terren, të cilat i realizon Sektori Ngritja e Gjelbërimit, me urdhër të Qytetit të Shkupit,
Gjelbërimi i sipërfaqeve të reja është angazhimi ynë, të cilin bashkë me Qytetin e Shkupit insistojmë ta realizojmë përmes projekteve të planifikuara në disa lokacione nëpër gjelbërimin e qytetit. Së shpejti do të përfshijmë disa prej tyre në skicën e gjelbër të qytetit.
Share