В.Д. Директорот Сефи Шабани направи увид на состојбата и оперативните активности на објектите на терен, кои ги изведува секторот Подигање на зеленило, по налог на Град Скопје.
Зазеленувањето на нови површини е нашата зложба која заедно со Град Скопје најстојуваме да ја реализираме преку предвидените проекти на повеќе локации низ градското зеленило. Дел од нив веќе наскоро ќе ги вброиме во зелената скица на градот.
Share