Aktivitetet e sotme të punës janë realizuar nga ekipet e Sektorit Aletë e Drurëve në rrugën Metodija Shatorov – Sharlo, gjatë së cilës kanë krasitur degët e varura të drurëve në lokacionin e cekurra në Komunën e Aerodromit.

Share