Ne realizojmë rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra në zonën e Butelit nëpërmjet: - grumbullimi i gjetheve dhe mbeturinave - prerja e trëndafilave dhe e fidanëve - formimi i pllakave rreth fidanëve Këto aktivitete zhvillohen në siperfaqen e gjelbërt tek rrethrrotullimin dhe rrugën Boca Ivanova dhe këtë periudhë do ta vazhdojmë edhe në pjesën tjetër të
Ekipet tona në terren vazhdojnë me mbjelljen e fidanëve të rinj të dushkut, në kuadër të aktivitetit ekologjik për pyllëzimin e parkut pyjor Vodno. Mbjellja bëhet në anën e djathtë të shtegut për në Markovë Kruvçe në Vodno e mesme dhe do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme, me qëllim të pasurimit të fondit
Mihja, prashitja dhe krasitja e trëndafilave në bulevardin Jane Sandanski në komunën e Aerodromit.
Formimi i pllakave rreth fidanëve të rinj në Mega Parkun Dame Gruev.
Krasitja e bimësisë me kërcell të ulët në Bulevardin Aleksandar Makedonski.
Në kuadër të mësimit të rregullt praktik, sot ndërmarrjen tonë e vizituan nxënësit e vitit të tretë në SHMQSH “Saraj”, Drejtori Sefi Shabani priti nxënësit dhe i njoftoi me punën e ndërmarrjes, ku morën informacione të dobishme që do t'i ndihmojnë ata në procesin e mëtejshëm arsimor. Ndërmarrja jonë është e hapur për bashkëpunim me
Krasitja e degëve të drunjëve të vjetra dhe të thata në bulevardin Jane Sandanski në Aerodrom.
Ne këtë ditë e caktuam për krasitjen e fidanëve në disa lokacione nëpër qytet. Pranvera po vjen ngadalë dhe sigurt.
Aktivitetet e sotme të punës janë realizuar nga ekipet e Sektorit Aletë e Drurëve në rrugën Metodija Shatorov - Sharlo, gjatë së cilës kanë krasitur degët e varura të drurëve në lokacionin e cekurra në Komunën e Aerodromit.
A e dinit se Mimoza (Vachellia farnesiana) është unike në reagimin e saj ndaj prekjes, një fenomen i njohur edhe si "thigmonastia". Kur preken ose ekspozohen ndaj nxehtësisë, gjethet e ndjeshme të Mimozës t`kuren nga brenda dhe bien. Kjo lëvizje e shpejtë është një mekanizëm mbrojtës që mund të ndihmojë në zmbrapsjen e barngrënësve ose