Денешните работни активности екипите од сектор Дрвореди ги реализираа на улица Методија Шаторов – Шарло, при што извршија кастрење на надвиснати гранки на дрворед на посочената локација во општина Аеродром.

Share