Drejtori Sefi Shabani sot i vizitoi kapacitetet prodhuese të ndërmarrjes – Florakom SHPKNJP, për të parë se si po shkojnë përgatitjet për mbjelljen e fidanëve verore.
Në të njëjtën kohë u diskutua për procesin e përgjithshëm të prodhimit të luleve dhe kapacitetin ekzistues.
Asortimenti i disa llojeve të fidanëve verorë tashmë e dekoron gjelbërimin e qytetit, që si karakteristikë e Shkupit për ne është një sfidë, në të cilën investojmë në mënyrë vetëmohuese dhe të vazhdueshme.
Share