Pas Aktvendimit të lëshuar nga Qyteti i Shkupit dhe në bashkëpunim me NP Parkingu i Qytetit, ekipet bënë krasitjen e degëve te vendparkimi publik Treska.
Me kositjen e sipërfaqeve me bar dhe mbledhjen e barit të kositur ekipet e terrenit vazhdojnë me mirëmbajtjen e gjelbërimit të qytetit.
Sot i rregulluam lehet e luleve në rajonet Qendër, Rektorat dhe Gjorgje Petrov.
Aksioni për rregullimin e gjelbërimit në kejin e lumit Vardar, vazhdoi edhe sot.
Sipërfaqet e rregulluara të luleve nëpër bulevardet dhe parqet i japin shkëlqim të plotë gjelbërimit në qytet.
Të shpërndara në grupe, ekipet nga të gjitha rajonet filluan aksion të madh për kositjen e gjelbërimit në kejin e lumit Vardar, duke filluar nga ura në lagjen Hrom përgjatë urës Binjaku, në të dy anët e lumit. Aktivitetet në terren i ndoqi edhe Drejtori Sefi Shabani, duke diskutuar për situatën dhe vështirësitë me të
Filloi realizimi i projektit për ndërtimin e kapaciteteve për ekosistemet dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve. Sot, anëtarët e agjencisë japoneze Xhajka demonstruan projektin e pyllëzimit të shpateve, duke përdorur metodën e quajtur hidro-mbjellje. Kjo teknikë e njohur tashmë në Japoni dhe në mbarë botën u demonstrua për herë të parë në vendin tonë sot
Vazhdojmë me kositjen e sipërfaqeve me bar dhe mbledhjen e barit të kositur nëpër gjelbërimin e qytetit.
Duart e zellshme të ekipeve tona i thurrin ngjyrat e luleve nëpër gjelbërimin e qytetit.
Drejtori Sefi Shabani sot i vizitoi kapacitetet prodhuese të ndërmarrjes – Florakom SHPKNJP, për të parë se si po shkojnë përgatitjet për mbjelljen e fidanëve verore. Në të njëjtën kohë u diskutua për procesin e përgjithshëm të prodhimit të luleve dhe kapacitetin ekzistues. Asortimenti i disa llojeve të fidanëve verorë tashmë e dekoron gjelbërimin e