Денес директорот Сефи Шабани ги посети производните погони на претпријатието – Флораком ДООЕЛ, за тоа како течат подготовките за садењето на летниот расад.
Воедно, се разговараше и за целокупниот процес на производство на цвеќе и постоечкиот капацитетот.
Асортиманот од повеќе видови летен расад веќе го красат зеленилото низ градот, што како обележје на Скопје за нас е предизвик на што несебично и континуирано се вложуваме.
Share