Deri në orët e vona të mbrëmjes së djeshme por edhe gjatë ditës së sotme, ekipet tona në mënyrë aktive po e pastrojnë terrenin nga dëmet që i shkaktoi moti i ligë. Era e fuqishme shkaktoi disa dëme më të mëdha në suaza të një pjese të gjelbërimit urban, me ç’rast u vërejtën drunjë të

Për shkak rrezikut të zmadhuar për shfaqjen e zjarreve lokale, po apelojmë deri te të gjithë qytetarët që gjatë vizitës së vendeve të përcaktuara për ekskursione dhe në vendet pyjore, të jenë të kujdesshëm me bishtat e cigareve, të kenë kujdesë të posaçëm në lidhje me ndezjen e zjarreve në mjedise të hapura si dhe

Përmes rregullimit hortikulturorë u përtëri një pjesë e gjelbërimit në bul. “Kërste Petkov Misirkov”. Nga poliklinika e Bit Pazarit deri te ura “Nëna Tereza” në një sipërfaqe prej 3.123 m2 përmes gjelbërimit të kësaj hapësire, mbjelljes së fidanëve stolisëse të llojit “thuja woodwardii” si dhe me instalimin e sistemit të ri të ujitjes, u realizua