Për shkak rrezikut të zmadhuar për shfaqjen e zjarreve lokale, po apelojmë deri te të gjithë qytetarët që gjatë vizitës së vendeve të përcaktuara për ekskursione dhe në vendet pyjore, të jenë të kujdesshëm me bishtat e cigareve, të kenë kujdesë të posaçëm në lidhje me ndezjen e zjarreve në mjedise të hapura si dhe të mbajnë llogari në lidhje me aktivitetet tjera që mund të shkaktojnë zjarre të padëshiruara.

Gjithashtu, nëse vëreni zjarre, Ju lusim që menjëherë ti paraqitni këto raste në Brigadën e zjarrfikësve në tel. 193 ose në Qendrën për menaxhime me kriza, në tel. 195.

Share