Figurën e lules Flutura në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato” dhe lehen e luleve në Parkun e Parajsës i rregulluam me fidanë sezonalë të llojit të violës, lulet e të cilave japin një freskim të vërtetë në këto ditë dimri.

Share