Цветната фигура Пеперутка на булевар Видое Смилевски Бато и цветната леа во Рајски парк ги уредивме со сезонски расад од видот viola, чии цветови даваат вистинско освежување во овие зимски денови.

Share