Me këtë aksion, me ekipet e përcaktuara dy ditë me radhë u zhvilluan aktivitetet punuese që përfshinë: krasitjen e drunjve, kositjen, pastrimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit publik, pastrimin e gjelbërimit nga mbeturinat dhe hedhjet e ndryshme. Aktivitetet u zhvilluan duke përfshirë më shumë lokalitete në suaza të komunave të Shkupit. Pjesëmarrje dhe përkrahje aktive
Si ndërmarrje publike e cila me përkushtim të veçantë i respekton parimet e ruajtjes së mjedisit jetësorë, përskaj faktit se kujdesemi për rregullimin e gjelbërimit të përgjithshëm ne po kujdesemi edhe për parqet e dedikuara për kafshët përkëdhelëse, si pjesë përbërëse e sipërfaqeve të gjelbërimit publik. Të adaptuara me elemente përkatëse për rekreacionin e kafshëve
Kjo bukuri nuk është as në Zvicërr, as në Gjermani, por në parkun e SARAJIT - mu në zemër të Shkupit. Edhe ne kemi bukuri natyore të kristalta, ajde bashkarisht ta ruajm, ta promovojm por edhe te ia dijm vleren. Parku i Sarajit një ndër parqet më të bukura