Me këtë aksion, me ekipet e përcaktuara dy ditë me radhë u zhvilluan aktivitetet punuese që përfshinë: krasitjen e drunjve, kositjen, pastrimin dhe rregullimin e sipërfaqeve të gjelbërimit publik, pastrimin e gjelbërimit nga mbeturinat dhe hedhjet e ndryshme. Aktivitetet u zhvilluan duke përfshirë më shumë lokalitete në suaza të komunave të Shkupit. Pjesëmarrje dhe përkrahje aktive në këtë aksin  ofruan z. Ardijan Muça, drejtori teknik z. Igor Veljanovski, së bashku me ekipet dhe një pjesë e administratës.

 

Share