Sot, përfaqësuesit nga menaxhmenti i ndërmarrjes ishin të pranishëm në mbjelljen e fidanëve në gjelbërimin e Vodnos së Mesme. Fidanët e rinj gjethembajtës të llojit picea excelsa janë donacion nga kompania, të cilët tashmë po e zbukurojnë hapësirën pranë Teleferikut, duke u dëshiruar mirëseardhje të këndshme të gjithë vizitorëve të Pyllit-park Vodno.

Punojmë me përkushtim për fisnikërimin e sipërfaqeve të gjelbra publike, ku në bashkëpunim me kompanitë me përgjegjësi shoqërore kontribuojmë në ruajtjen e gjelbërimit dhe mjedisit jetësor.

Falënderojmë Stopanska Bankën për gjestin e bërë dhe ekipet tona të zellshëm.

Share