Në këtë lokacion i cili shumë vite ishte i parregulluar, tashmë shihet sipërfaqja e gjelbër, ku këto ditë ekipet e rregulluan në mënyrë hortikulturore duke mbjellë bimë të reja me kërcell të ulët të llojit euonymus alatus.

Share