На оваа локација која долги години беше неуредена, веќе се забележува тревната површина, каде деновиве екипите хортикултурно ја уредија со садење на нови нискостеблести растенија од видот euonymus alatus.

Share