Sot drejtori Zuhejr Rexhepi inspektoi aktivitetet në terren dhe iu bashkëngjit mbjelljes së fidanëve të rinj të llojit të gështenjës në rr. Franklin Ruzvelt.

Fidanët e rinj do të blerojnë që në pranverë dhe do ta shfaqin bukurinë e tyre për të kënaqur banorët lokalë.

Share