Me rasat të ri lulesh të llojit krizantemë (chrysanthemum), sot ekipet e plotësuan tërësisht formimin e figurës së lules Pallua. Ngjyrat e larmishme të luleve i japin kompaktësi gjelbërimit të parkut, ku njëkohësisht me mbjelljen e fidanëve të rinj të llojit Dafina e qershisë (prunus laurocerasus) përgjatë gjelbërimit anësor e plotësojnë gjallërinë e gjelbërimit në bulevardin Metropolit Teodosij Golloganov.

Share