Sot në kuadër të bashkëpunimit të vazhdueshëm të përbashkët me SHA Stopanska banka – Shkup, realizuam aktivitetin e mbjelljes së fidanëve.
Rregulluam hapësirën e gjelbër në Luna Park me fidanë me gjelbërim të përhershëm dhe shtuam bimësinë në Kopshtin Botanik.
Vazhdojmë me realizimin e aktiviteteve të projektit #GreenWall për gjelbërimin e qytetit dhe deri më tani kemi mbjellë një numër të madh të pemëve në disa lokacione nëpër Shkup.
Share