Në aktivitetet e mbjelljes vjeshtore të fidanëve të rinj përfshijmë edhe Parkun e Parajsës, në lagjen Lisiçe e Re. Sot, ekipet e atij rajoni janë duke mbjellë shkurre gjethembajtëse të llojit fotinë, duke formuar një labirint. Labirinti i ri përshtatet në mënyrë të përkryer në ambientin e kësaj sipërfaqe të parkut.

Share