Sot, me një pjesë të menaxhmentit dhe përfaqësuesit e Stopanska bankës, së bashku me drejtorin Zuhejr Rexhepi dhe përfaqësues të qytetit të Shkupit, mbollëm 28 pemë të llojit të qershisë japoneze në gjelbërimin në rr. Keji 13 Nëntori.
Fidanët e rinj janë donacion nga banka, të cilat janë pjesë e aktiviteteve të planifikuara për mbjelljen e fidanëve në disa lokacione në gjelbërimin e qytetit.
Bashkëpunimin e përbashkët e vazhdojmë edhe në muajt në vijim si shembull dhe nxitje për të gjitha kompanitë e tjera që mund të kontribuojnë në angazhimet për një mjedis të shëndetshëm dhe të pastër.

Share