Sot kryetarja e qytetit Danella Arsovska dhe drejtori Zuhejr Rexhepi ishin të pranishëm në mbjelljen e fidanëve në kejin e Vardarit, në bashkëpunim me Stopanska bankën SHA Shkup.

Pemët shumëvjeçare të llojeve bliri, panja, dushku, katalpа dhe qershiа japoneze, të cilat janë donacion nga banka, në periudhën e kaluar i mbollëm në qendër të qytetit, si dhe përgjatë shtegut të kejit të Vardarit, nga Ura e Kombeve të Bashkuara deri në urën 8 Shtatori.

Me këtë donacion nga Stopanska banka, këtë vit mbollëm gjithsej 378 pemë, ndërsa bashkëpunimi do të vazhdojë edhe në vitet në vijim, ku është planifikuar të mbillen rreth 1500 fidanë.

Share