Me fidanë dhe shkurre të reja gjetherënëse, gjethembajtëse, këto ditë në mënyrë hortikulturore e pasuruam gjelbërimin në parkun në rrugën Brigada Juzhnomoravski në Komunën e Gazi Babës.

Në sheshin e gjelbër të saposhtruar, i cili më parë ishte një hapësirë e parregulluar, bëmë pastrimin e plotë të tij dhe rregullimin e lokacionit duke formuar një lëndinë me sipërfaqe prej 4.850 m2. Fidanët autoktonë e plotësojnë pamjen së bashku me përmbajtjet tjera të parkut, duke u përshtatur si një hapësirë e gjelbër e rregulluar publike në këtë pjesë të qytetit.

Share