Sot në QRS Saraj e shënuam Ditën e planetit Tokë

Në bashkëpunim me NP Higjiena Komunale, fëmijët e kopshtit “Filiz” dhe gjimnazit “Saraj” mbollën lule me kryetaren Danella Arsovska dhe drejtorin Zuhejr Rexhepi.

Fëmijët vizatuan në eko-tema, mësuan përmes lojës së seleksionimit të mbeturinave dhe ishin pjesë e eko-edukimit për rritje të vetëdijes për rëndësinë e ruajtjes së mjedisit jetësor.

Share