Fillimin e javës e nisim me shënimin e Ditës botërore të librit me mbjellje të fidanëve dhe luleve. Drejtori Zuhejr Rexhepi së bashku me drejtoreshën e bibliotekës së qytetit ,,Vëllezërit Milladinovci” Snezhana Stojçevska, në bibliotekën ,,Shoku” mbollën fidanë gjethembajtës dhe lule në oborrin e bibliotekës.
Le të rritet dëshira për edukim të vazhdueshëm dhe qoftë i këndshëm për të gjithë vizitorët qëndrimi në ambientin e gjelbër.
Share