Filloi realizimi i projektit për ndërtimin e kapaciteteve për ekosistemet dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve.
Sot, anëtarët e agjencisë japoneze Xhajka demonstruan projektin e pyllëzimit të shpateve, duke përdorur metodën e quajtur hidro-mbjellje. Kjo teknikë e njohur tashmë në Japoni dhe në mbarë botën u demonstrua për herë të parë në vendin tonë sot në shpatet e pyllit park Vodno. Në demonstrimin morën pjesë një pjesë e udhëheqësisë së NP Parqe dhe Gjelbërime, studentë dhe profesorë nga Fakulteti i Pylltarisë dhe përfaqësues të NP Pyjet e Maqedonisë.
E falënderojmë Agjencisë për Bashkëpunim Ndërkombëtar Xhajka për përvojën dhe njohuritë e transferuara tek ne.
Share