Edhe një sipërfaqe e parregulluar u shndërrua në një park të madh. Më saktë, gjatë periudhës së kaluar ekipet tona punuan në drejtim të pastrimit dhe rregullimit të hapësirës së deponisë në mes rrugës “Llazar Dimitrov” dhe binarët hekurudhorë në komunën e Kisella Vodës. Në një sipërfaqe prej 14.400 m2, ekipet tona realizuan edhe instalimin
Numri i zmadhuar i çiklistëve në mbarë qytetin, ka një rëndësi të madhe si për nga aspekti individual ashtu edhe për përfitimet lidhur me ruajtjen e mjedisin jetësorë, me ç’rast ne si N.P. japim përkrahje të plotë. Saktë për këtë qëllim, si ndërmarrje me përgjegjësi shoqërore, gjatë ditës së sotme ekipet e Sektorit “Aletë e
Në Parkun e natyrës “Gazi Baba”, gjatë këtyre ditëve ekipet tona realizuan vendosjen e tabelave të reja informative. Janë përgatitur gjithsej katër tabela informative. Të njëjtit ofrojnë përmbajtje në lidhje me botën bimore dhe shtazore të përfaqësuar në këtë territor, gjithashtu janë ofruar edhe shenjat informative për të njëjtit që janë vendosur në disa prej
Aktivitetet e ekipeve tona, të përcjella me të gjitha kapacitetet e disponueshme po i fokusojmë drejtë realizimit të projekteve që kanë të bëjnë me zbukurimin e çdo pjese të gjelbërimit në qytetin tonë. Në suaza të këtyre projekteve bën pjesë edhe gjelbërimi i ri i ngritur i cili shtrihet në një sipërfaqe prej 2.000 m2,
Gjatë kësaj periudhe, si një prej aktiviteteve kryesore të ekipeve tona është kositja e sipërfaqeve të barit në mbarë qytetit. Në këtë drejtim, me mekanizim përkatës në rrjedhë është aksioni i madh i kositjes së gjelbërimit në suaza të pjesës së dytë të Parkut të qytetit. Me aksionin do të përfshihen sipërfaqet e gjelbërimit duke
Rregullimi dhe ngritja e sipërfaqeve të reja të gjelbërimit paraqesin detyrën dhe qëllimin primarë për ndërmarrjen tonë. Duke punuar me përkushtim të pafundmë, ekipet tona realizuan rregullimin dhe gjelbërimin edhe të një sipërfaqe të re në komunën e Aerodromit. I pozicionuar në bulevardin “Vidoe Smilevski Bato”, ky park i bukur paraqet një gjelbërim të rregulluar
Ne hapësirën e lënë pas dore në afërsi të Stacionit të ri hekurudhor, gjatë periudhës që lamë pas ekipet tona në mënyrë active punuan për rregullimin e kësaj hapësire. Më saktë në bulevardin Brigada e tretë maqedonase në komunën Aerodromit, ekipet tona realizuan pastrimin e tërësishëm, rregullimin dhe gjelbërimin e sipërfaqes prej 5.732m². Edhe më
I njoftojmë qytetarët se arkivi i ndërmarrjes do të punoj të martën dhe të premten nga ora 09 deri në ora 11. I lusim qytetarët që pa ndonjë nevojë  të rëndësishme të mos vijnë në ndërmarrjen tonë, por për të gjitha informacionet e nevojshme të drejtohen përmes rrugës elektronike në e - majlin zyrtarë: info@parkovi.com.mk;